top of page

アクリルアミド-ヘモグロビン付加体および陰膳法または食物摂取頻度調査票を用いたアクリルアミド曝露との比較

雑誌名

Nutrients

掲載日

2020年12月

​カテゴリー

著者

Junpei Yamamoto,Junko Ishihara,Yasuto Matsui,Tomonari Matsuda,Ayaka Kotemori,Yazhi Zheng,Daisuke Nakajima,Miho Terui,Akiko Shinohara,Shuichi Adachi,Junko Kawahara,Tomotaka Sobue

bottom of page