top of page

雑誌名

The Journal of nutrition

掲載日

2022年06月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Yuki Sahashi,Atsushi Goto,Ribeka Takachi,Junko Ishihara,Kumiko Kito,Rieko Kanehara,Taiki Yamaji,Motoki Iwasaki,Manami Inoue,Tsugane Shoichiro,Norie Sawada

bottom of page