top of page

雑誌名

European journal of clinical nutrition

掲載日

2021年07月

​カテゴリー

著者

Nagisa Mori,Norie Sawada,Junpei Yamamoto,Junko Ishihara,Taichi Shimazu,Ribeka Takachi,Utako Murai,Kazutoshi Nakamura,Junta Tanaka,Taiki Yamaji,Motoki Iwasaki,Hiroyasu Iso,Masuko Kobori,Shoichiro Tsugane

bottom of page