top of page

雑誌名

Global health & medicine

掲載日

2022年02月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Manami Inoue,Mayo Hirabayashi,Sarah Krull Abe,Kota Katanoda,Norie Sawada,Yingsong Lin,Junko Ishihara,Ribeka Takachi,Chisato Nagata,Eiko Saito,Atsushi Goto,Kayo Ueda,Junko Tanaka,Megumi Hori,Tomohiro Matsuda

bottom of page