top of page

雑誌名

JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

掲載日

2017年05月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Chika Okada, Hiroyasu Iso, Junko Ishihara, Koutatsu Maruyama, Norie Sawada, Shoichiro Tsugane

bottom of page