top of page

雑誌名

PLOS ONE

掲載日

2017年04月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.

著者

Akiko Nanri, Tetsuya Mizoue, Taichi Shimazu, Junko Ishihara, Ribeka Takachi, Mitsuhiko Node, Hiroyasu So, Shizuka Sasazuki, Norie Sawada, Shoichiro Tsugane

bottom of page