top of page

雑誌名

JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

掲載日

2017年09月

​カテゴリー

著者

Erika Kato, Ribeka Takachi, Junko Ishihara, Yuri Ishii, Shizuka Sasazuki, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Yurie Shinozawa, Jun Umezawa, Junta Tanaka, Yuta Yokoyama, Kaori Kitamura, Kazutoshi Nakamura, Shoichiro Tsugane

bottom of page